1071 Ankara Plaza, Kızılırmak mah. 1443 cad. No: 25, B Blok Daire: 91 Kat:12 Çukurambar, Çankaya, Ankara
Karın Germe

Karın Germe

Karın Germe

Doğum sonrasında ya da aşırı kilo alıp vermeye bağlı oluşan karın bölgesindeki sarkmalar karın estetiği ile düzeltilir. Karın estetiği hem karın derisinin fazlalıklarının çıkarılarak gerdirildiği karın germe ameliyatı hem de liposuction ile var olan fazla yağlar alınarak yapılır. Karın orta ve alt karın derisi, yağ dokusu ile birlikte fazla veya sarkmış Karın estetik ameliyatında bollaşmış olan kısmı çıkarılır, karın kasları gevşemiş veya yana doğru araları açılmışsa, dikişler konarak gerginleştirilir. Genellikle göbek hizasının altnıda kalan deri tamamen çıkartılır, üzerinde kalan deri bölgesi ise göbek hizasını altına iner. Böylece karın derisi gerginleşir, düzleşir.

Estetik Karın Germe ameliyatı sırasında karın kasları arasında orta hatta bir açılma mevcut ise (diyastaz) bu açıklık kapatılarak kaslar orta hatta birbirine yaklaştırılır. Böylece karında mevcut öne doğru bombelik te düzeltilmiş olur. Ancak bu ameliyat sonucunda, bikini içinde kalacak şekilde yatay yönde uzun bir skar (iz) oluşacaktır. Bu izin nedeni, yukardan aşağı doğru gerdirilen ve fazlalık kısmı çıkartılan karın dersinin alt kenarının dikilmesi sonucudur. Bu ameliyatla, hamilelikte oluşan çatlakların göbek hizasının altında kalanları tamamen giderilebilir.

Karın germe estetiği ameliyatı fizik görünüşünüzü daha iyileştirir, kendinize güveninizi arttırır. Fakat yine de mükemmel bir görüntü beklenmemelidir. Ayrıca etrafınızdaki insanların size davranışlarında bir değişme beklememelisiniz. Her cerrahi girişimde olabilecek komplikasyonlar bu girişimde de olabilir. Estetik ameliyat sonrası komplikasyonlar arasında enfeksiyon ve kanama nadir de olsa görülebilir. Enfeksiyon durumunda drenaj ve antibiyotik kullanılır. Yara iyileşmesinin gecikmesi durumunda daha fazla skar (iz) kalabilir. Aşırı belirgin izler için ikinci bir girişim gerekebilir. Özellikle sigara yara iyileşmesini bozan etkenlerden biridir. Bu nedenle ameliyatdan önce sigara içilmesine son vermek gerekir. Ameliyattan 10 gün önce sigara içilmesine son vermelidir. Ameliyat öncesi özellikle gövde bölgesi güneşte kalmamalı, diyet uygulanıyorsa, yara iyileşmesini bozabileceğinden buna da ara verilmelidir.

Karın Estetiği Ameliyatı genellikle yapılacak ameliyatın zorluk derecesine göre ortalama 3 saat sürer. Hastalara ameliyat öncesi sedasyon (sakinleştirici ilaçlar) yapılır. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat izi bikini içinde kalacak şekilde deri kesisi yatay yönde yapılır. Karın göbek altından, kaburgaların alt kenarına kadar olan bölge derisi altta bulunan kas tabakasından ayrılır. Göbek hemen kenarından elips şeklinde kesilerek karın duvarında bırakılır. Daha sonra karın kaslarında gevşeme varsa uygun dikişlerle gerginleştirilir. Deri aşağı doğru hafif çekilerek fazlalık miktarı belirlenir. Ortadan bir geçici tespit dikişi konduktan sonra göbeğin yeni yeri belirlenerek ufak bir kesi yapılır. Karın duvarındaki göbek buradan çıkarılır ve yeni yerine dikilir. Göbek yeni yeri işaretlenerek kesilir ve yeni yerine ince dikişlerle dikilir. Hafif gerilen deri altta daha önce yapılan kesi üzerine getirilerek fazlalılığı kesilir. Sonra deri kenarları ince dikişlerle dikilir. Ameliyat sonunda karın dikişlerinin gergin olmaması için dizler karına çekilmiş olarak hasta yatırılır. Hasta bir gece hastanede yatırıldıktan sonra önerilerle taburcu edilir ve kontrollere çağırılır.